Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Σειρά Συναντήσεων Βιωματικού Τύπου για μέλη των ΚΑΠΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ στην 3η ΗΛΙΚΙΑ»

Το Τμήμα Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου διεξάγει Σειρά Συναντήσεων Βιωματικού Τύπου.

Η δομή και το περιεχόμενο των συναντήσεων επιδιώκουν, το να εξοικειωθούν οι συμμετέχουσες με την αναγνώριση, κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων τους, προκειμένου να διορθώσουν, να επιτύχουν, να προάγουν ή/και να διατηρήσουν την ισορροπία στις σχέσεις με τον ΕΑΥΤΟ τους και τους ΑΛΛΟΥΣ.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες, διεξάγονται στο χώρο των ΚΑΠΗ του Κάτω Χαλανδρίου και συμμετέχουν κυρίες, μέλη των ΚΑΠΗ του Δ. Χαλανδρίου.

Διοργάνωση:
Τσιρέβελου Ιωάννα, Επισκέπτρια Υγείας, Προϊσταμένη ΚΑΠΗ. Τηλ. Επικοινωνίας 210 6848380
& Γληνού Μάρω, Ψυχολόγος Δ. Χαλανδρίου

Επιστημονική Ευθύνη και Εποπτεία:
Γληνού Μάρω, Ψυχολόγος Δ. Χαλανδρίου

Συντονισμός Συναντήσεων:
Γληνού Μάρω, Τσιρέβελου Ιωάννα