Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής "Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους"

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Τηλ. 210 6894444, 210 6899911-912-929-930
Fax 210 6894944
e-mail : koinoniki.ipiresia@halandri.gr 


Χαλάνδρι 12/01/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής "Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους".

Ο Δήμος Χαλανδρίου στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής "Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους".

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναλαμβάνεται άμεσα η δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής ηλεκτρικής ρεύματος στα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή, λόγω αδυναμίας πληρωμής του λογαριασμού. 

Η πρωτοβουλία "Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους" απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά που έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής με τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούν στη συνέχεια να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αναλάβει την επιδότηση της επανασύνδεσης, πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης. 

Η κάλυψη της δαπάνης που αναλαμβάνει η Περιφέρεια ανέρχεται στα 360 € και το ποσό αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή το χρόνο. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να έχει εκδοθεί από τον πάροχο εντολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους πολίτες που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος "Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους", είναι τα ακόλουθα:

1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).

2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.

Σημαντική Ενημέρωση:

Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Λ. Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 153 42, Τηλ. 213 2100563, 213 2100587.